Dane kontaktowe
Liliana Niewiadomska,
Renata Stosio S.C.
ul. Żytnia 32
01-191 Warszawa
 
Telefon: (22) 632-10-59

tel/fax (22) 631-03-57

oferta@okopowaflagi.pl

 

Godziny otwarcia: Pon.-Pt. 9:00-17:00 Sob. 9:00-13:00

 

Zasady umieszczenia flag państwowych i organizacyjnych

Gradacja umieszczania flag na masztach to kwestia, która nie jest doprecyzowana na gruncie prawa. Niemniej jednak należy pamiętać tutaj o pewnych zasadach. Takie reguły opisuje protokół Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.

Ranga flag państwowych

Każdej fladze państwowej należy się szacunek i każda z nich traktowana jest równorzędnie. Można więc uznać, że nie występują tu różnice w randze. To, w jaki sposób będziemy eksponować flagi zależne jest jednak od tego, na terytorium jakiego kraju się znajdujemy. Jak więc ta sytuacja kształtuje się w Polsce?

Obowiązuje tu kilka zasad:

1. Umieszczenie flagi Rzeczypospolitej Polskiej w linii, gdy liczba flag jest nieparzysta - flaga Polski powinna znajdować się na środku.

2. Umieszczenie flagi Rzeczypospolitej Polskiej, gdy liczba flag jest parzysta - flaga Polski powinna znajdować się na początku (a więc na prawy skraju linii). Usytuowanie innych flag wyznacza kolejność alfabetyczna.

3. Umiejscowienie flag w szeregu - w tym przypadku na pierwszym miejscu umieszcza się flagę RP.

Pewne wątpliwości może wzbudzać również rozmieszczenie flag jednostek podziału administracyjnego. Zgodnie z protokołem, pierwszeństwo ma tutaj flaga państwa. Następna jest flaga województwa i flaga gminy. W takim zestawieniu flagę Unii Europejskiej należy umieścić na końcu.

Co z flagami organizacji międzynarodowych?

Nierzadko, obok symboli konkretnych państw, umieszcza się flagi organizacji międzynarodowych. W takim zestawieniu priorytetowo traktuje się flagi państwowe. Sytuacja, w której mamy zadbać o rozmieszczenie flagi danego kraju, flagi Unii Europejskiej i flagi jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej, jest więc jasna. Co jednak, gdy flag państwowych jest więcej? Tutaj należy pamiętać o zasadzie, która mówi, że symbole państwowe zawsze mają wyższą rangę niż flagi organizacji międzynarodowej. W praktyce flagi państw Unii Europejskiej mają więc wyższą rangę niż flaga UE.